Avto dizalo  IP1-HMT V07           

 

 Automobilsko dizalo  IdealPark  IP-HMT VO7 prvo je dizalo bez kabine, koje je izgrađeno tako, da se u vozilu prilikom dizanja ili spuštanja dizala može

 nalaziti i šofer vozila.

 U odnosu na stroge propise ovo je dizalo deklarirano kao  auto-dizalo sa pratiocem.

 

    

 Posebna prednost ovog dizala je rezultat napredne tehnologije, koji ima najviši standard kvalitete, zbog čega može ulaz u garažu biti postavljene na

 otvorenom.  Zbog  minimalnog utjecaja na okoliš i sigurnosnih mjera zaštite taj proizvod deklariran je sa IMQ certifikatom.

 

     

 Auto-dizalo IP1-HMT V07 pruža potpunu sigurnost za vozača, zbog raznih sigurnosnih elemenata, kao na primjer barijera fotoćelije za kontrolu i

 točan položaj automobila na platformi. UPS (pomoćno napajanje) omogućava spuštanje sustava i otvaranje vrata kod nestanka struje ili u slučaju nužde.

 Sistemi za upravljanje omogućava poziva praznog lifta sa daljinskim upravljačem već iz vozila na ulici. Sustav je također opremljen i sa telefonskim 

 priključkom, koji omogućuje poziv u kontrolni centar.

 

      

  Osnovne karakteristike auto-dizala: 

  Tehničke karakteristike auto-dizala navedeni su u tehničkom listu.  IP1-HMT-V07

 

Za Vaša pitanja?