Poziv na sajam "BAU 2013 München"

14-19. Siječnja 2010, hala B3, prostor 319

 

NOVI COMBIPARKER 556

 

 

  Jedno vrsna raspodjela s 5                            Dvovrsna raspodjela s 4                                  Trovrsna raspodjela s 3

  regala i 6 nivoi za 25 vozila                           regala i 4 nivoi za 26 vozila                             regala in 3 nivoi za 21 vozila.

 Djelovanje:

 

    Crveno vozilo želi                           Sistem pomakne                       Crveno vozilo se                     in je spremno, da

     zapustiti sistem                               regale u desno                         spusti u prizemlje                     zapusti sistem.

  

Dimenzije:

  

 

Visina H

Visina H

Visina H

Visina H

Etaže

Visina vozila

Visina vozila

Visina vozila

Visina vozila

 

1,50 m

1,60 m

1,80 m

2,00 m

3

6,60 m

5,80 m

6,20 m

6,60 m

4

7,27 m

7,57 m

8,17 m

8,77 m

5

8,95 m

9,35 m

10,15 m

10,950 m

6

10,53 m

11,03 m

12,03 m

-

Visina ulaznog mjesta je 2,00 m.

  

Broj parkirnih mjesta

 

Etaža

2 rastera

3 rastri

4 rastera

5 rastera

3

4

7

10

13

4

5

9

13

17

5

6

11

16

21

6

7

13

19

25

 

Više o »Combiparkeru  556:

 

Nadstrešnica - Carport:

 

 

 

  

Nadstrešnica je prototip, je model i inovacija u digitalnom dizajnu i istraživanja isto vrijemenog prijenosa istraživanja u tehnologiji proizvodnje u metalurgiji. Struktura oblika, svojstva materijala i sama struktura su kompletna jedinica ss jasnim i čistim parametrima u procesu planiranja i sa veoma djelotvorno odražava u rezultatima.

 

Projektiranje i izgradnja

Lagana konstrukcija sastoji se od čeličnih ploča. Nacrt zakrivljenih površina je hiperbola, šahovski ploča. Geometrijska svojstva modela omogućuju optimalne raspodjele težine.Obrada lima s obzirom na karakteristike i montaža čeličnih ploča su naglasili savijanje snage materijala, a time i za poboljšanje dizajna i izvedbe cijelog objekta.

 

Što je osobito odražava u strukturi korištenja tankih materijala, kompozitnih listova. Kompleksna geometrija je rezultat koordinacije postupaka više stupanjskog dizajna i proizvodnji tehnologije sa 3D CAD softverom u svakom segmentu i u konačnom obliku.

 

Više o carportu

Pozivamo Vas na sajam »BAU 2013« 14 do 19 siječnja